Irlandia

logo_irlandia.png

Przewodnicząca Zarządu Okręgu
phm. Katarzyna Kawka

Przedstawicielka Organizacji Harcerek
hm. Małgorzata Orłowska

Przedstawiciel Organizacji Harcerzy
hm. Przemysław Pawlak

www.zhp.ie

Hufiec Bieszczady
Ośrodki

Cork
Dublin
Limerick
Shannon
Waterford
Wexford