Protektorat Prezydenta RP 2008

W Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego 2008r w Warszawie Związek Harcerstwa Polskiego został objęty Honorowym Protektoratem Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Obecnych było około 200 młodzieży i starszyzny harcerskiej z organizacji harcerskich w Kraju i zagranicy. Przy Prezydencie stanęli Ministrowie z Kancelarii Prezydenta. Gości honorowych było sporo reprezentujących między innymi Kościół, Rząd, Sejm, Senat i Uczelnie. Również obecny był Prezydent hm Ryszard Kaczorowski.

Po wprowadzeniu sztandarów Prezydent Lech Kaczyński wygłosił przemówienie, w którym wspomniał o tym, że Związek Harcerstwa Polskiego, działający poza granicami Kraju, jest w sensie formalno-prawnym jedynym następcą przedwojennego Związku. Potem nastąpiło wręczenie dokumentów Honorowego Protektoratu przewodniczącym ZHP Krajowego, ZHR, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" i Stowarzyszenia Harcerskiego, oraz ZHP działającego poza granicami Kraju.

Prezydent Kaczyński wręczył pamiątkowe tarcze z lilijką polskim organizacjom harcerskim ze Wschodu: ZHP na Litwie, ZHP na Ukrainie oraz ZHP na Białorusi, które nie zostały objęte Protektoratem Prezydenta. Prezydent nadał pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski hm Tomaszowi Strzembosz oraz hm Aleksandrowi Kamińskiemu. Druh Kaczorowski w imieniu wszystkich organizacji harcerskich wygłosił słowa uznania za utrzymywaną tradycję protektoratu Głowy Państwa.

Następnie odbył się krótki kominek, podczas którego hm Grzegorz Nowik wygłosił referat o historii Protektoratu Prezydenta, a Prezydent Kaczyński wygłosił gawędę, nawiązującą do potrzeby poznawania przez młodzież harcerską najnowszej historii Polski. Przewodniczący ZHP, w imieniu wszystkich organizacji wręczył Prezydentowi pamiątkową busolę.

Po tych uroczystościach wszyscy przenieśli się na Plac Piłsudskiego gdzie przy dużej, ze świec zrobionej biało czerwonej lilijce, odśpiewano „Bratnie słowo sobie dajem..” i złożono wspólny wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Związek nasz reprezentowała delegacja składająca się z młodych instruktorek i instruktorów z Kanady, USA i Wielkiej Brytanii, przedstawiając w ten sposób nasz międzynarodowy charakter.

Delegację  ZHP stanowili:
Kanada: pwd. Małgosia Gawryś i hm. Zbyszek Kowalczyk
USA: pwd. Katarzyna Gurba i pwd. Maciej Leja
Wielka Brytania: hm. Robert Rospędzihowski i h.o. Jan Moszumański

Z powodu choroby Przewodniczący nie mógł brać udziału; zastąpił go hm. Stanisław Berkieta.

Stanisław Berkieta hm.
Londyn, 28 lutego 2008r.