Medal Militio Pro Christo otrzymuje ZHP

Biskup Polowy Wiesław Lechowicz przyznał medal MILITIO PRO CHRISTO Związku Harcerstwa Polskiego.