Relikwie Patrona dotarły do Australii

Relikwiarz Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego dotarł do Australii w okresie wielkanocnym w 2014 roku. Wspierał harcerki i harcerzy oraz ich rodziny podczas celebracji świątecznych w Sydney. 27 kwietnia dotarł do Brisbane na obchody Miłosierdzia Bożego połączone z kanonizacją papieża Jana Pawła ll. Na początku maja został przewieziony do Melbourne na uroczystości rocznicowe związane z 223 rocznicą uchwalenia konstytucji 3 Maja.

Sydney

Pierwsze spotkanie harcerek z relikwiami Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego odbyło się na roboczej zbiórce, na której przygotowywano palemki wielkanocne

W Niedzielę Palmową relikwie naszego patrona zostały wniesione do kościoła w uroczystej procesji. Ksiądz Henryk Zasiura, Rektor Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Marayong, w krótkich słowach zapoznał obecnych w kościele z sylwetką naszego patrona i zawiadomił, że w Wielki Piątek przy Grobie Bożym harcerze będą trzymać wartę, modląc się przez wstawiennictwo Błogosławionego „Wicka”. W ciepłych słowach zachęcał innych do wspólnych modlitw wraz z harcerzami.

W Wielki Piątek, przy wejściu do kościoła na stolikach z prasą religijna znalazły się informatory o życiu i działalności błogosławionego „Wicka”. Zdjęcie harcerza, kapłana i męczennika na informatorze zachęcało ludzi do zabrania ich do domów.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości wchodząc do Kościoła, zauważyliśmy, jak w pięknej oprawie ołtarza lśniły relikwie Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, które w czasie procesji przeniesienia Monstrancji do Grobu Pańskiego, też zostały tam przeniesione.

Przed godziną dziesiątą bractwo harcerskie przyszło do kościoła na czuwanie, które prowadziła druhna Marysia Nowak. Hasłem przewodnim było” Powołanie”. Druhna Marysia zaznaczyła, że największym powołaniem Pana Jezusa było, odkupienie naszych grzechów.

Druhna Weronika Więckowska, Komendantka Chorągwi Harcerek, wskazała, że naszym harcerskim powołaniem jest służba Bogu, Bliźniemu i Ojczyźnie, a drogowskazami są harcerskie Prawo i Przyrzeczenie.

Podczas drogi krzyżowej prowadzonej przez druhnę Barbarę Więckowską oraz druha Filipa Bogusiewicza dziękowaliśmy za obecność relikwii naszego Patrona, błogosławionego Stefana Frelichowskiego oraz modliliśmy się we wszystkich harcerskich intencjach, a w szczególności o zdrowie dla Lima Blagę, ciężko chorego kuzyna jednej z harcerek.

(na podstawie opisu druhny phm. Haliny Prociuk)

Brisbane

Od czwartku 24 kwietnia 2014 do Niedzieli 27 kwietnia Relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa przebywały na terenie hufca “Pomorze” w Brisbane. Można było je prywatnie nawiedzić w kościele na Bowen Hills. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego harcerze i harcerki zgromadzili się rano w kościele, aby wspólnie jeszcze raz podziękować Bogu za dar życia bł. Stefana Frelichowskiego. Refleksje na temat życia patrona, jak i tego czego możemy dzisiaj się od niego uczyć w naszym życiu chrześcijańskim i harcerskim były przeplatane wspólnym śpiewem piosenek harcerskich i religijnych. Następnie była okazja, aby w milczeniu podejść i uczcić relikwie, przedstawiając błogosławionemu patronowi swoje intencje, w jakich prosimy go o wstawiennictwo.

Po harcerzach i harcerkach, wszyscy ludzie również dołączyli się do oddawania czci relikwiom. Cała ta uroczystość pięknie się wpisała w obchody kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II i obchody Miłosierdzia Bożego.

Ks. Andrzej Kolaczkowski TChr.

Melbourne

W niedziele 11 maja z Melbourne Essendon relikwiarz był zawieziony do Kocioła Miłosierdzia Bożego w Keysborough też w Melbourne.

11 maja to dzień matki (w Australii 2 niedziela maja) a Msza Święta była dla dzieci. Ksiądz Artur Botur pięknie przemówił do dzieci i wszystkich zgromadzonych i opowiedział o naszym patronie harcerstwa i o relikwii Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Po Mszy świętej wszyscy obecni podchodzili, aby dotknąć relikwiarz i przy nim się pomodlić.

sydney5.jpg
IMG_7582.jpg
IMG_7588.jpg
IMG_7573.jpg