Archiwum

Komisja Historyczno-Archiwalna przy Naczelnictwie ZHP

W Archiwum Naczelnictwa przechowywane są dokumenty, książki, podręczniki, czasopisma i pamiątkowe publikacje. Są też kroniki, sztandary i pamiątki z działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

Zbiór obejmuje ponad sto lat historii od początków naszego Ruchu do dnia dzisiejszego. Są też inne wydawnictwa na tematy skautowe, harcerskie i historyczne.

Wydawnictwa Historyczno-Archiwalne

Komisja Historyczno-Archiwalna przy Naczelnictwie zajmuje się zabezpieczeniem zbioru, który dokumentuje historię Związku i jest źródłem badawczym. Komisja współpracuje z innymi instytucjami oraz indywidualnymi osobami i udostępnia materiały potrzebne do kwerend. Trzeba zaznaczyć, że dostęp do niektórych dokumentów jest zastrzeżony ponieważ tyczą się spraw poufnych. Nie ma też gwarancji, że zbiory zawierają komplety dokumentów na poszczególne tematy dając przez to niepełny obraz niektórych zagadnień. Archiwistów i badaczy obowiązują rozporządzenia ochrony danych osobistych Wielkiej Brytanii oraz w krajach, w których działają.

Prośbę o przeprowadzenie kwerendy w Archiwum należy zgłosić do Komisji Historyczno-Archiwalnej poprzez wypełnienie formularza i wysłania go na wskazany adres.

Członkowie Komisji Historyczno-Archiwalnej
hm. Teresa Szadkowska-Łakomy (Przewodnicząca)
hm. Stanisław Berkieta
hm. Jagoda Kaczorowska

archiwum_zeszyty.jpg
archiwum_grazynskisrebrnywilk.jpg
archiwum_montecassino.jpg
archiwum_ogniwabadzgotow.jpg