Protektorat Prezydenta RP

Idea i instytucja protektoratu głowy państwa nad ruchem harcerskim, podobnie jak skautowy system wychowawczy, narodziły się w Wielkiej Brytanii, gdzie protektorat nad organizacjami skautów i skautek sprawowali brytyjscy monarchowie, począwszy od Edwarda VII.

Protektor to osoba opiekująca się, wspierająca zarówno jednorazowe przedsięwzięcie, jak i ważną sprawę, ideę, działanie, w naszym przypadku ważny ruch wychowawczy. Protektorat to forma sprawowania tej opieki i wsparcia, zarówno moralna, ideowa, ale także bardziej realna - prawna - przekładająca się na instytucjonalne wsparcie.

Źródło: Idea i Historia Honorowego Protektoratu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej nad Harcerstwem - Grzegorz Nowik hm.

Protektorzy ZHP

Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa Polskiego, Protektor ZHP od 1920
Stanisław Wojciechowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Protektor ZHP od 1923
Ignacy Mościcki - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Protektor ZHP od 1926
Władysław Raczkiewicz - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Protektor ZHP od 1946
Stanisław Ostrowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Protektor ZHP od 1972
Edward Raczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Protektor ZHP od 1979
Kazimierz Sabbat - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Protektor ZHP od 1986
Ryszard Kaczorowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Protektor ZHP od 1989
Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Protektor ZHP od 2008
Bronisław Komorowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Protektor ZHP od 2012
Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Protektor ZHP od 2016

Uroczystości