Sztandar ZHP

Aby uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11.11.1918) oraz setną rocznicę zjazdu zjednoczeniowego ZHP w Lublinie (1-2.11.1918) Naczelnictwo postanowiło ufundować sztandar dla Związku Harcerstwa Polskiego. Nowy sztandar został poświęcony przez Ks. hm. Romana Wernera podczas Mszy Świętej na XII Zjeżdzie Ogólnym ZHP w Windsor, w Wielkiej Brytanii 2. lutego 2019.

Rodzicami chrzestnymi byli hm. Teresa Ciecierska i hm. Stanisław Berkieta, oboje byli Przewodniczącymi ZHP. Sztandar został przez nich przekazany na ręce obecnego Przewodniczącego ZHP hm. Roberta Rospędzihowskiego.

Naczelnik Harcerzy, hm. Marek Szablewski, Naczelniczka Harcerek, hm. Aleksandra Mańkowska, Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwa, hm. Andrzej Mahut oraz Przedstawicielka Organizacji Przyjaciół Harcerstwa, dz.h. Julia Moszumańska przybili pamiątkowe gwoździe swoich poszczególnych organizacji do drzewca sztandaru.

Pierwszy poczet sztandarowy który otrzymał sztandar od druha Przewodniczącego miał skład; hm. Beata Pawlikowska, Komendantka Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych, hm. Andrzej Mahut, Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwa, (sztandarowy) oraz hm. Jan Minor, Komendant Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii.

Przewodniczący Zarządów Okręgów (lub ich przedstawiciele) z Francji, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Irlandii przybili do drzewca pamiątkowe gwoździe swoich Okręgów. Na każdym gwoździu widnieje rok rozpoczęcia pracy harcerskiej na danym terenie: Francja (1919), Argentyna (1935), Wielka Brytania (1940), Kanada (1948), Stany Zjednoczone (1949), Australia (1949), Irlandia (2011).

Sztandar został ręcznie wyhaftowany w Australii (na znak światowości naszego Związku) według projektu hm. Krzysztofa Dutkowskiego oraz instrukcji zatwierdzonych przez hm. Ryszarda Kaczorowskiego gdy pełnił funkcję Naczelnika Harcerzy (1955-1967) (Instrukcje). Drzewiec został wykonany w Polsce, (na znak, że tam są nasze korzenie).

sztandar_zhp_2.jpg
sztandar_zhp_3.jpg
sztandar_zhp_4.jpg
sztandar_zhp_5.jpg

Strona główna sztandaru przedstawia godło polskie, białego orła w koronie, otoczonego złotym wieńcem, oraz trzy słowa „BOGU”, „POLSCE” i „BLIŹNIM” nawiązujące do naszego przyrzeczenia i służby, którą pełni każda harcerka i każdy harcerz. W każdym z czterech rogów tej strony sztandaru są złote wieńce, a w nich kluczowe w historii naszego Związku daty. U góry po prawej stronie jest napis „LWÓW 1910”, który przypomina nam, że Andrzej Małkowski rozpoczął pracę polskiego skautingu we Lwowie w 1910 roku.

U góry po lewej stronie jest napis „LUBLIN 1918”, który nawiązuje do Zjazdu Zjednoczeniowego ZHP w Lublinie w dniach 1-2.11.1918.

U dołu po prawej stronie jest napis „ENGHIEN 1946”. Enghien to miasto pod Paryżem we Francji. W lutym 1946, po zakończeniu działań wojennych i pozostawieniu Polski w bloku sowieckim, odbył się tam pierwszy Zjazd przedstawicieli harcerstwa ze wszystkich terenów poza Polską i Szarych Szeregów. Zjazd w obecności Przewodniczącego ZHP (wybranego ponownie na zjeździe w Lublinie w maju 1939r.) uchwalił, że będziemy kontynuować pracę harcerską poza granicami Kraju.

U dołu po lewej stronie widnieje logo ZHP, oraz data 2018: setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setna rocznica zjazdu zjednoczeniowego ZHP w Lublinie.

Na odwrotnej stronie sztandaru, na zielonym polu jest przedstawiony krzyż harcerski, wzorowany na odznaczeniu Virtuti Militari. Krzyż harcerski był projektem ks. Kazimierza Lutosławskiego, wybranym przez Naczelną Komendę Skautową spośród projektów nadesłanych na konkurs ogłoszony w pierwszym numerze czasopisma ‚Skaut’ w 1912 roku.

Do okoła krzyża jest napis „ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO” – czyli nazwa Związku. W czterech rogach tej strony są złote lilijki.

W dolnej części drzewca przybito gwoździe z nazwami wszystkich krajów, w których działał w przeszłości ZHP, lub działają obecnie przynajmniej pojedyncze jednostki Związku: Polska, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Czechosłowacja, Dania, Egipt, Estonia, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Iran, Jugosławia, Liban, Litwa, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Palestyna, Paragwaj, Południowa Afryka, Rodezja Południowa, Rodezja Północna, Rosja, Rumunia, Szwecja, Tanganika, Uganda, Ukraina, Węgry i Włochy.