Relikwiarz Patrona na Zlocie w Irlandii

W czerwcu 2016 w Mount Melleray (Waterford) odbył się zlot harcerzy, harcerek i zuchów hufca w Irlandii. Komendantem zlotu był hufcowy Hm. Robert Juś. Zlot odwiedzili Naczelniczka Harcerek Hm. Oleńka Mańkowska i Naczelnik Harcerzy Hm. Marek Szablewski, przywożąc ze sobą relikwiarz naszego Patrona Phm. Stefana Frelichowskiego, „Wicka”. Msza Święta została odprawiona w Mount Melleray Abbey.