Zloty

Pierwsze Zloty ZHP odbyły się w Polsce przed wojną. Od roku 1969, mniej więcej co sześć lat, młodzież spotyka się na Światowych Zlotach ZHP organizowanych na różnych kontynentach, aby poznać się, zawrzeć przyjaźnie i zwiedzić kawałek świata.

zlot_1924.png

I Narodowy Zlot ZHP 1924

Warszawa, Polska
3 - 9 lipca

Komendantka Zlotu Harcerek: Helena Sakowiczówna hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Stanisław Sedlaczek hm. Rzpl.

„Zlot nasz nietylko nas wszystkich, którzy w nim brali udział i którzy o nim czytali, wiele nauczył - ale dał nam zachętę, nową stał się pobudką do wytrwalszej, porządniejszej pracy radosnej”.

zlot_1929.png

II Narodowy Zlot ZHP 1929

Poznań, Polska
14 - 23 lipca

Komendant Zlotu Harcerzy: Tadeusz Maresz hm. Rzpl.

„Mam tylko jedno wskazanie. Tak jak hasłem przedzlotowym było 'Wszyscy na Zlot', tak dewizą już tutaj zebranych powinno być 'Wszystko dla Zlotu'”.

zlot_1935.png

Jubileuszowy Zlot ZHP 1935

Spała, Polska
10 - 25 lipca

Komendant Zlotu: Antoni Olbromski hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Helena Śliwowska (Grażyńska) hm. Rzpl.
Komendant Zlotu Harcerzy: Ignacy Wądołkowski hm.

„Przybyliście do swojej własnej ziemi, do domostw braci. Te ręce, które tu Was przywitają serdecznie, są rękami braterskiemi, serca, sercami braterskiemi. Każdy z Was, przekraczając granicę, przekracza próg własnego swego domu, wstępuje do ziemi swoich własnych ojców”.

zlot_1969.png

I Światowy Zlot ZHP 1969

25 rocznica Bitwy o Monte Cassino

Monte Cassino, Włochy
5 sierpnia - 21 sierpnia

Komendant Zlotu: Ryszard Kaczorowski hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Elżbieta Andrzejowska hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Leonidas Kliszewicz hm.
Kierownik Zlotu Starszego Harcerstwa: Tadeusz Czerwinke hm.

„Zlot mający uczcić 25 rocznicę zwycięstwa Polskich Sił Zbrojnych w Drugiej Wojnie Światowej będzie sprawdzianem naszej gotowości do służby, próbą naszych umiejętności i techniki harcerskiej”.

Książka Pamiątkowa Zlotu 1969
Dzienniczek Zlotowy 1969

zlot_1976.png

II Światowy Zlot ZHP 1976

"Nasze Wczoraj, Dziś i Jutro"

Kaszuby, Kanada
31 lipca - 14 sierpnia

Komendant Zlotu: Stanisław Orłowski hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Zofia Stohandel hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Stanisław Podkowiński hm.
Kierownik Zlotu Starszego Harcerstwa: Kazimierz Szmelter phm.
Kierownik Zlotu Przyjaciół Harcerstwa: Bolesław Bahyrycz hm.

„Nasza Wartość JUTRO będzie oceniana na podstawie naszego poziomu i dorobku DZISIAJ, a nie osiągniemy niczego bez oparcia się o bogactwo i wysiłki wieków WCZORAJSZYCH”.

Książka Pamiątkowa Zlotu 1976

zlot_1982.png

III Światowy Zlot ZHP 1982

"Służba Polsce"

Comblain-la-Tour, Belgia
29 lipca - 11 sierpnia

Komendant Zlotu: Ryszard Kaczorowski hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Halina Śledziewska hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Edmund Kasprzyk hm.
Kierownik Zlotu Starszego Harcerstwa: Kazimierz Goliński hm.
Kierownik Zlotu Przyjaciół Harcerstwa: Czesław Zychowicz dz.h.

„Naszą obecnością na tym zlocie potwierdzamy naszą wierność ideałom harcerskim i wolę służenia Narodowi Polskiemu oraz solidarność w Jego walce o prawdę, wolność i niepodległość”.

Dzienniczek Zlotowy 1982

zlot_1988.png

IV Światowy Zlot ZHP 1988

"Wstań! W słońce idź!"

Rising Sun, Stany Zjednoczone
14 sierpnia - 28 sierpnia

Komendant Zlotu: Stanisław Kuś hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Danuta Kozłowska hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Leszek Jankiewicz hm.
Kierowniczka Zlotu Przyjaciół Harcerstwa: Zofia Kobylecka dz.h.

„Przyjedziemy z dalekich stron, z czterech odległych kontynentów, przywieziemy ze sobą obyczaje i zwyczaje krajów, w których przebywamy, ale szybko przekonamy się, że różnic mamy mało, a podobieństw wiele i że rzeczywiście tworzymy jedną wielką rodzinę harcerską”.

Książka Pamiątkowa Zlotu 1988
Dzienniczek Zlotowy 1988

zlot_1994.png

V Światowy Zlot ZHP 1994

"Dziedzictwo"

Clumber Park, Wielka Brytania
25 lipca - 7 sierpnia

Komendant Zlotu: Leonidas Kliszewicz hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Teresa Ciecierska hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Edmund Kasprzyk hm.

„Trzeba o dziedzictwo dbać, aby się nie stało tylko spuścizną, trzeba mieć wobec dziedzictwa należyty szacunek, trzeba zrozumieć, żeby obowiązek wobec dziedzictwa nie stał się obciążeniem. Marszałek Piłsudski powiedział w 1922r. w Wilnie: Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości”.

Książka Pamiątkowa Zlotu 1994
Dzienniczek Zlotowy 1994

zlot_2000.png

VI Światowy Zlot ZHP 2000

"Wierny Ród Harcerski"

Acton, Kanada
29 lipca - 13 sierpnia

Komendantka Zlotu: Elżbieta Morgan hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Anna Mazurkiewicz hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Andrzej Mahut hm.
Kierowniczka Zlotu Starszego Harcerstwa: Ewa Mahut hm.
Kierowniczka Zlotu Przyjaciół Harcerstwa: Wanda Kalinowska dz.h.

„Przyjęliście na siebie wskazówki życia, które Was nigdy nie zawiodą, Prawo Harcerskie oraz służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Kierując się tymi wskazówkami, przejdziecie wędrówkę życia tak, jak byście mieli lampę przed sobą, która oświetla Wam drogę”.

Książka Pamiątkowa Zlotu 2000

zlot_2004.png

Okolicznościowy Zlot ZHP 2004

"Szare Szeregi"

Okuniew, Polska
27 lipca - 7 sierpnia

Komendant Zlotu: Edmund Kasprzyk hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Krystyna Reitmeier hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Marek Szablewski hm.

„Młodzież harcerska z całego świata zgromadziła się na Zlocie, aby uczcić pamięć poległych i ich walkę o Wolność. Druhny i druhowie, pokolenie powstańców odchodzi, przyszłość do was należy, wy teraz macie obowiązek pamiętać”.

zlot_2006.png

VII Światowy Zlot ZHP 2006

"Skautowym Tropem"

Whiteford, Stany Zjednoczone
29 lipca - 11 sierpnia

Komendantka Zlotu: Gabriela Backiel hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: King Rzyska hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Alfred Liss hm.
Kierownik Zlotu Przyjaciół Harcerstwa: Roman Matuszewski dz.h.

Zjechaliśmy się razem by dążyć tropem skautów i ich założycieli Robert Baden Powell, Agnes Baden Powell i Olave Baden Powell oraz wzmocnić więź łącząca harcerki i harcerzy na całym świecie”.

Książka Pamiątkowa Zlotu 2006

zlot_2010.png

VIII Światowy Zlot ZHP 2010

"Twierdza"

Zegrze, Polska
24 lipca - 7 sierpnia

Komendantka Zlotu: Teresa Ciecierska hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Anna Bnińska-Gebska hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Robert Rospędzihowski hm.
Kierowniczka Zlotu Starszego Harcerstwa: Katarzyna Chyla pwd.
Kierowniczka Zlotu Przyjaciół Harcerstwa: Barbara Stadnik dz.h.

Twierdza symbolizuje obronę wartości i wieczne czuwanie, aby ich nie utracić. Harcerstwo zbudowane było na chrześcijańskich wartościach służby Bogu, Polsce i bliźnim i do dziś od tych wartości nie odstępuje”.

Książka Pamiątkowa Zlotu 2010
Dzienniczek Zlotowy 2010

zlot_2017.png

IX Światowy Zlot ZHP 2017

"Szlak Przyszłości"

Tamaracouta, Kanada
29 lipca - 12 sierpnia

Komendantka Zlotu: Krystyna Reitmeier hm.
Komendantka Zlotu Harcerek: Danuta Sokolska hm.
Komendant Zlotu Harcerzy: Marcin Rewkowski hm.
Komendant Zlotu Wędrowniczego: Michał Sokolski hm.
Kierownik Zlotu Starszego Harcerstwa: Janusz Tomczak hm.
Kierowniczka Zlotu Przyjaciół Harcerstwa: Barbara Stadnik dz.h.

„Planując ten pierwszy zlot w drugim stuleciu harcerstwa polskiego, patrzymy zdecydowanie na naszą przysłość. Jako harcerze i harcerki jesteśmy wspόłodpowiedzialni za świat w ktόrym żyjemy, pod względem szanowania drugiego człowieka, chronienia środowiska i pielęgnowania wartości zawartych w naszej ideologii”.