Regulaminy i Rozkazy

Regulaminy

Nadzwyczajny Zjazd Ogólny, który odbył się w marcu 2021 r., uchwalił istotne zmiany w obecnym Regulaminie Głównym ZHP. W związku z powyższym aktualizacji podlegają pozostałe regulaminy organizacyjne. Komisje regulaminowe działające przy Naczelnictwie oraz w Głównych Kwaterach opracowują nowe wersje wszystkich dokumentów. Nowy Regulamin Główny wejdzie w życie po zatwierdzeniu go Rozkazem Naczelnictwa. Regulaminy podrzędne będą przedstawione do dyskusji i zatwierdzenia na nadchodzącym zjeździe ogólnym, a wejdą w życie po zatwierdzeniu rozkazami odpowiedniej instancji. Dostępne na stronie regulaminy są na bieżąco uaktualnane.

Rozkazy Władz Naczelnych oraz Logo Związku są chronione hasłem. Członkowie ZHP mogą uzyskać hasło droga służbową od Komendantów Chorągwi / Okręgowych Kierowników / Przewodniczących Zarządów Okręgu.

Rozkazy

Instrukcje