Jak działamy

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) na podstawach ponad 100 lat historii, zaczynając od twórcy skautingu Lord Baden-Powell, wspiera wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku określonym przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

ZHP liczy ponad 5,000 członków na 4 kontynentach oraz w 12 krajach. Naczelnictwo wraz z Przewodniczącym znajdują się w Londynie.

Na czele organizacji stoi Przewodniczący oraz organ wykonawczy: Naczelnictwo. Organizacja składa się z Organizacji Harcerek i Harcerzy, na czele których stoją Naczelnicy, Organizacji Starszego Harcerstwo, z Naczelnym Kierownikiem oraz Organizacji Przyjaciół Harcerstwa. Terenowo Organizacja jest podzielona na Okręgi, każdy Okręg posiada i włada własnym majątkiem w kraju działania oraz ma osobowość prawną.

Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy dzielą się na Chorągwie (kraje), a Chorągwie na Hufce i Szczepy (rejony). Hufce / Szczepy składają się z gromad skrzatów (lat 4-7) i zuchów (dziewcząt / chłopców) (lat 7-11), drużyn lub samodzielnych zastępów harcerek / harcerzy (lat 11-15), jednostek wędrowniczek / wędrowników (od 15 lat) oraz grona instruktorek i instruktorów.

Codzienna praca jednostek młodzieżowych odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z metodą i zasadami harcerskimi. Program kształcenia jest prowadzony na różnych szczeblach. Jednostki wyjeżdżają na coroczne kolonie zuchowe i obozy harcerskie.

Organizacja Starszego Harcerstwa jest organizacją dorosłych harcerek i harcerzy, którzy wychodząc z harcerstwa młodzieżowego chcą nadal pozostać w harcerstwie. Organizacja Przyjaciół Harcerstwa jest organizacją rodziców młodzieży zrzeszonej w ZHP jak i sympatyków harcerstwa.

CELE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Przygotowanie pelnowartościowego czlowieka-obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski i kraju osiedlenia, opartej na ich umiłowaniu.

Utrzymanie więzi z Narodem Polskim, z którego młodzież pochodzi i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski.