Australia

logo_australia.png

Przewodniczący Zarządu Okręgu
hm. Krzysztof Dutkowski

Komendantka Chorągwi
hm. Urszula Daniels

Komendant Chorągwi
phm. Tomasz Karbanowicz

www.zhp.org.au

Chorągiew Harcerek
Hufiec Kraków (Sydney)
Hufiec Podhale (Melbourne)
Hufiec Pomorze (Brisbane)

Chorągiew Harcerzy
Hufiec Podhale (Melbourne)
Hufiec Polesie (Sydney)
Hufiec Pomorze (Brisbane)