Organizacja Przyjaciół Harcerstwa

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa (O.P.H.) jest integralną częścią Związku Harcerstwa Polskiego, do której powinni należeć rodzice młodzieży zrzeszonej w ZHP jak i sympatycy Harcerstwa.  Zapraszamy rodziców do wstępowania do O.P.H. aby nadal wydajnie, wspólnymi siłami wspierać ZHP.

Pracą O.P.H. koordynuje Przedstawiciel Organizacji Przyjaciół, dz.h. Julia Moszumańska. Pracą Kół Przyjaciół Harcerstwa (K.P.H.) na terenie Okręgu koordynuje Okręgowy Kierownik/niczka wybierany/a na Konferencji Kół Przyjaciół Harcerstwa podczas Zjazdu Okręgu i wchodzi on/ona w skład osobowy Zarządu Okręgu.

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa składa się z:

  1. działaczy/działaczek harcerskich O.P.H.;
  2. członków K.P.H.;
  3. członków wspierających.

Koła Przyjaciół Harcerstwa

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa dzieli się na Koła Przyjaciół Harcerstwa które współdziałają z jednostkami organizacyjnymi harcerzy i harcerek.  Za zgodą Zarządu Okręgu Koła Przyjaciół Harcerstwa mogą powstawać w każdej miejscowości.  Koła Przyjaciół składają sie z członków K.P.H. i działaczy harcerskich w O.P.H.

Koła Przyjaciół Harcerstwa istnieją w celu:

  • propagowania Harcerstwa i jednanie członków;
  • pomoc moralna, fizyczna i finansowa jednostkom przy których istnieje Koło,
  • gromadzenie funduszy na rzecz jednostek, którymi opiekuje się dane K.P.H.

Współpraca między K.P.H. i jednostkami harcerskimi jest bardzo dobra, osiągnięcia w jednostkach to potwierdzają.

Władze K.P.H.

  • Walne zebranie Koła;
  • Zarząd Koła;
  • Komisja Rewizyjna Koła.

Kontakt

Przedstawiciel Organizacji Przyjaciół
dz.h. Julia Moszumańska

oph_willesden.jpg
oph_sheffield.jpg
oph_usa.jpg
oph_ottawa.jpg