Chorągiew‎ > ‎Wiadomości‎ > ‎

Życzenia oraz List Kapelana Okręgu i Chorągwi Harcerzy na Wielkanoc 2018 r.

posted Mar 31, 2018, 2:29 PM by Robert Niespor   [ updated Mar 31, 2018, 2:30 PM ]

„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Pan okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.” /sł. piosenki/

ŻYCZENIA I LIST KAPELANA ZHP. WIELKANOC 2018 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Droga Rodzino Harcerska ! Czuwaj!

Droga rodzino Harcerska. Czuwajcie to słowa, które prowadziły nas od początku stworzenia świata i nieustannie wyznaczają nam cel wędrówki naszego życia, aż po krańce naszych ziemskich dni.

Dziś, kiedy pochylamy się nad pustym grobem Zmartwychwstałego Pana Jezusa , trzeba nam podjąć refleksje nad ideałem naszego czuwania i bycia w Rodzinie harcerskiej. „Harcerskie pozdrowienie Czuwaj pochodzi z czasów rycerskich, kiedy podczas nocnej służby strażnicy na murach miejskich nawoływali się w ten sposób. Dziś przypomina, że harcerze zawsze powinni być gotowi do działania, pracy dla innych i nad sobą. W 1910 roku, w 500-lecie bitwy grunwaldzkiej, zawołanie "Czuwaj" było hasłem zlotu organizacji "Sokół", a do harcerstwa wprowadziła je w 1912 roku Olga Drahonowska. Używały go najpierw dziewczęta z III Lwowskiej Żeńskiej Drużyny Skautek im. Emilii Plater, której była drużynową. Pozdrowienie "Czuwaj" wymieniają harcerze na powitanie i pożegnanie. A  Ja jak przyjmuje to słowo do swojego życia?

„Senat postanowił ustanowić rok 2018 rokiem harcerstwa. To dla nas naprawdę wielkie wyróżnienie. Nadchodzący rok to dwie bardzo ważne rocznice – 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W podjętej  uchwale Senat wyraził uznanie dla działalności polskiego harcerstwa W dokumencie podkreślono też rolę wielu pokoleń harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym.  "Służba harcerek i harcerzy w kraju i poza jego granicami na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach”.

„Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży. Dnia 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz powołujący komendę i pierwsze drużyny skautowe. Od tego czasu możemy mówić, że harcerstwo to „skauting plus niepodległość”/cytat z Ustawy senatu/

W setną rocznice Niepodległości warto przypomnieć sobie nasze przyrzeczenie harcerskie: „Mam szczerą wolę, całym swoim życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.”

MAM SZCZERĄ WOLĘ, to znaczy dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez żadnego przymusu, CAŁYM ŻYCIEM, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwości PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU, który stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, życie prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara, nadzieja. Ideały te łączą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, narodowości, wyznania, wywodzą się z norm moralnych opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrześcijaństwa. Wyznawany przeze mnie system wartości kształtuję samodzielnie podążając w kierunku wskazanym przez Prawo Harcerskie.

Pragnę służyć POLSCE, ojczyźnie moich przodków, o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom. Stale poszerzam świat mych myśli i uczuć, wierny zasadzie, że więcej wiedzieć, to głębiej pokochać. Szanuję prawa innych państw i narodów.

Chcę NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia, pocieszenia.

Mam BYĆ POSŁUSZNYM PRAWU HARCERSKIEMU, chcę, by Ono było zawsze wskazówką mego postępowania, by ono decydowało zawsze o zgodności moich myśli, słów i uczynków.

Moje Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawo Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, "wędrówką ku szczęściu". Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym sumieniem.” /Rozwinięcie treści przyrzeczenia autorstwa hm. Stefana Mirowskiego/.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania Pańskiego, pragniemy jako Ojcowie i Bracia Paulini stróze tego miejsca  złożyć Wam Droga Rodzino Harcerska serdeczne życzenia. Aby były to spokojne i rodzinne święta z Bogiem w sercu. Żebyście przez ten czas odpoczynku i refleksji nabrali sił na podejmowanie dalszych wyzwań, jakie stawia przed nami życie i harcerska droga. Oby te święta Wielkanocne były dla Was czasem pełnym radości, miłości i nadziei na lepsze jutro! Niech biją wszystkie dzwony CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY JEST ALLELUJA!  W tradycji wielkanocnej dzielę się z Wami tymi życzeniami z całą kadrą Instruktorską, harcerzami i harcerkami ,wędrownikami i  kapelanami, przyjaciółmi i naszymi Rodzinami KPH oraz najmłodszymi zuchami i skrzatami. Życząc Smacznego wielkanocnego jajka i udanego śmingusa - dyngusa!

Wraz z Ojcami i braćmi Paulinami z serca Wam wszystkim błogosławię pamiętając w modlitwie Mszy świętej Rezurekcyjne Wielkanocnej w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie. Doylestown PA. Zapraszając do Duchowej Stolicy Polonii w Roku dziękczynienia za 100 Lecie Niepodległości naszej Ojczyzny Polski oraz roku Harcerstwa i zjazd. Królowo Polski i Polonii módl się za nami. Bł.hm.Stefanie W.Frelichowski módl sie za nami.

Z Wielkanocnym Czuwaj! Alleluja!

O. Hm Bartłomiej M. paulin, kapelan Okręgu i Chorągwi ZHP w USA.

Wielkanoc 1 kwietnia 2018. Doylestown PA.USA. Szczęść Boże!

Ps.Oczekujemy na przyjazd uczestników Adastry do Duchowej Stolicy Polonii.ĉ
Robert Niespor,
Mar 31, 2018, 2:29 PM
Comments