Chorągiew‎ > ‎Wiadomości‎ > ‎

Życzenia od Kapelna Chorągwi

posted Dec 16, 2016, 5:43 AM by Marcin Czabański

Boże Narodzenie 2016 i Nowy Rok 2017. 

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Łk 2, 14.

„Nie jest to czarodziejskie światło, które już samo niesie pokój. Jest ono wyzwaniem dla ludzi, by budowali pokój i go utrzymywali.” H. Obermayer. Inicjator przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju.

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Droga Rodzino Harcerska: Starszyzno, kapelani, kadro instruktorska, harcerze i harcerski, wędrowniczki i wędrownicy, zuchy chłopcy i dziewczęta, skrzaty, kochani rodzice oraz przyjaciele harcerstwa…

 „Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas, Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da …Tyle tych domów i okien tyle, Może Go schronią choćby przez chwile Może przygarną do serca ludzie, Może nakarmią nim dalej pójdzie”.../ Piosenka kolędowa/

Kochana rodzino Harcerska, myślę, że w naszych sercach domach, rodzinach harcerskich znajdzie się miejsce dla naszego Pan i Boga tak jak do tego zachęcał nas nasz założyciel. „Praw­dzi­wy sys­tem wycho­waw­czy do­maga się obec­ności, Bo­ga. Te­go,  Bo­ga, który nie ma wy­celo­wanej w nas bro­ni dla ka­rania, ale który uśmie­cha się i do­daje nam od­wa­gi, abyśmy się sta­li rzeczy­wiście ludźmi w sto­sun­ku do Je­go wiel­kiego ar­cydzieła, ja­kim jest przy­roda [...].”Jeżeli nasze skautos­two miałoby być, bez Bo­ga, le­piej żeby go nie było.” Rober Powell.

„Idziecie i głoście bliskie jest Królestwo Niebieski”…to hasło nowego roku duszpasterskiego w Polsce, do którego i my się dołączamy, głosząc dobre ideały w naszym życiu oraz dając świadectwo nawrócenia. Życzę Nam Wszystkim prawdziwego harcerskiego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi. Życzę Nam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Życzę Nam byście umieli nieść swój płomień braterstwa i siostrzanej oraz rodzinnej postawy względem każdego człowieka spotkanego na naszej drodze życia,  aby Nowy 2017 rok był pełen Nadziei, dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen głoszenia Dobrej Nowiny, że Pan Bóg nas kocha i zawsze czuwa nad nami tak jak my czuwamy na warcie przy harcerskim ognisku. Życzę Wam wspaniałych, pełnych serdeczności i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa założyciela harcerstwa wzmocnią nas i poprowadzą do żłóbka betlejemskiego, aby odnaleźć Prawdziwe światło w Bogu.    

 ” Miłość jest "Boską cząstką", która za­mie­szku­je w każdym z nas i jest właści­wie naszą duszą. Im więcej posługu­je się człowiek w sto­sun­ku do bliźnich cnotą Miłości, tym bar­dziej roz­wi­ja i uszlachet­nia swoją duszę”. Rober Powell.

Dzieląc się z Całą Rodziną ZHP opłatkiem wigilijnym oraz śpiewając kolędy „podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą „.. Na ten czas świętowania życzę: zdrowia, pogody ducha, dobrego harcowania, aby Jezus Chrystus nowo narodzony wraz ze swoimi Rodzicami św. Maryją i św. Józefem zawsze był obecny w naszych Rodzinach, środowiskach gdziekolwiek jesteśmy posłani, bądźmy Iskierkami – Iskrami Pokoju tego sobie i Wam życzy wasz kapelan z Amerykańskiej Częstochowy –Duchowej Stolicy Polonii. Ofiaruję za Naszą Rodzinę podczas Pasterki i Mszy noworocznej Intencję Modlitewną Mszy świętej za całą Naszą Rodzinę ZHP. Zapraszam na nasz coroczny opłatek harcerski w sanktuarium 15 stycznia 2017. /Msza święta 12:30/

Na koniec jeszcze jedna myśl „Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Po raz dwudziesty szósty harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Niech to zapalone światło w naszych sercach nigdy nie zagaśnie Boża Nadzieja jest w Nas. „Bogu dziękujmy Ducha nie gaśmy”  Bł.Stefanie Wincenty Frelichowski patronie Rodziny harcerskiej – módl się za nami.

Pozdrowienia od Ojców i Braci Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy. 

O. Hm. Bartłomiej P. Marciniak paulin.  Kapelan Chorągwi. ZHP w USA. Doylestown PA. Do siego roku 2017…

Comments