Chorągiew‎ > ‎Wiadomości‎ > ‎

Boże Narodzenie 2015. Nowy rok 2016.

posted Dec 17, 2015, 5:52 AM by Marcin Czabański   [ updated Dec 17, 2015, 5:52 AM ]
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj Rodzino Harcerska!

Dzisiaj w Betlejem wesołą Nowina „…Uroczystość Bożego Narodzenia to Czas okazania Miłości Miłosiernej słabemu człowiekowi. W Betlejem Jezus Chrystus Syn Boży stał się Człowiekiem i rozpoczął nowy etap w życiu każdego z nas każdego człowieka – etap Wolności i Dziecięctwa Bożego." 

„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy”... Takimi słowami wita Boże Narodzenie polska piosenka. Ileż to pięknych wspomnień niesie ta uroczystość. Tłumy ludzi przemieszczające się wzdłuż i wszerz świata, aby te święte dni przeżyć w gronie rodzinnym, poczuć ciepło rodzinnego domu, z którego wyfrunęło się jak ptaki z gniazda. 

Nie ma człowieka, na którego nie działałyby słowa „Boże Narodzenie”. Słowa te rodzą piękne i zawsze ciepłe wspomnienia o wielu zwyczajach tak pielęgnowanych przez naszych rodziców, a tak zapomnianych przez nas, wpatrzonych we wzorce obce naszej kulturze i religijności. Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się bardzo wiele zwyczajów: Wigilia, Opłatek, Żłóbek, Jasełka, Kolędy, Choinka, Życzenia i podarki, Zwyczajem świąt Bożego Narodzenia jest również składanie sobie wzajemnie wizyt i życzeń.

Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany Woli Bożej.

„Bóg się rodzi - moc truchleje” … głosi nasza polska kolęda. Zamilknij ludzki gniewie, ludzka nienawiści, ludzka złości wobec cudu, że Bóg tak umiłował nas, że sam stał się człowiekiem. Rozumieli to przodkowie, przyjmując zwyczaj, że w Boże Narodzenie unikano kłótni i sporów, bo nie godzi się witać Bożą Dziecinę inaczej, jak w modlitwie i ciszy, w pokoju i miłości, z gestem dobroci, z dobrym słowem, wyciągając dłoń z białym opłatkiem do bliźniego i z kolędowaniem.

Druhny i Druhowie Rodzino Harcerska w grudniowy wieczór, zanim zasiądziemy przy wigilijnym stole, pomódlmy się o dobre przeżycie nadchodzących świąt, tak jak kapłan w więziennym pasiaku, błogosławiony ks. Wicek, który wołał z głębokości obozowej nocy: „Z nadzieją i wiarą czekamy na Święta, na przybycie Pana, który jako Najwyższy i Wszechmogący przychodzi, aby tej bezsilnej bezradnej ludzkości poprzez Jego siłę i miłość przynieść prawdziwy pokój. Marana Tha – Przyjdź Panie Jezu”.

Błogosławiony nasz patron Ks.W. Frelichowski, sam w opresji, pocieszał rodziców i siostry, tak jak na Gwiazdkę Bożego Narodzenia w 1943 r.: „Nie bądźcie smutni, że znowu nie będę siedział na moim miejscu wśród Was przy wigilijnym stole. Ale proszę to zarezerwowane dla mnie miejsce nie pozostawić wolnym. Samotny obcy, który przecież jest też bratem w Panu, zapewne się znajdzie, aby jemu, jako gościowi przekazać serdeczne zaproszenie, że jest chętnie widziany. W ten wieczór miłości rodzinnej bądźcie tylko dzielni i weseli”.

W ostatnim dniu 1944 r. dodawał otuchy: „zechciejmy wszyscy nadchodzącym wydarzeniom odważnie, a przecież z nadzieją, spojrzeć w oczy”.

W roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Ojca św. Franciszka warto przypomnieć słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku Duszy. „ Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa „ – powiedział Jezus do św. siostry Faustyny i te słowa adresuje do każdego z Nas Członków Rodziny Harcerskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku wszystkim tego życzę abyśmy uwierzyli w Boże Miłosierdzie, które narodziło się w Betlejem niech też będę wyrazicielem tych życzeń, kiedy siądziemy w gronie ogniska Rodzinnego i w naszych kręgach Harcerskich w Roku 1050 rocznicy Jubileuszu dziękczynienia za Chrzest Polski oraz Światowych Dni Młodzieży w Polsce - pragnę wszystkim życzyć łamiąc się opłatkiem abyśmy nigdy nie zwątpili w to, kim Jesteśmy, Kim będziemy, jak wielki dar przyniósł nam Bóg Ojciec przez Maryję, która przyjęła Wolę Bożą stając się Matka Jezusa Chrystusa. Życzę, aby Jezus Maryja i Józef obdarzali Was nieustającą Miłością, silną Wiarą i niegasnąca Nadzieją.

Droga Rodzino harcerska „Zauważ człowieka” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Po raz dwudziesty piąty harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami także i w Amerykańskiej Częstochowie i w innych ośrodkach i Kościołach to Betlejemskie światło zabłyśnie. Niech Światło Betlejemskie, o które troszczycie się w swoich drużynach, które On Jezus Chrystus przyniósł na ziemię opromieni drogi naszego zuchowania i harcowania w codziennym naszym życiu. Niech Nowy 2016 Rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą Mszy Świętej Bożo Narodzeniowej – pasterkowej obejmujemy Wszystkich, którym składam te życzenia. Niech w nas i przez nas sławi się Boże Miłosierdzie!

O Panie Boże, Ojcze nasz. W opiece Swej nas miej.
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz. Nam pomóc zawsze chcie
j”…

Z serca całej Rodzinie Harcerskiej Błogosławię+. Kapelan Chorągwi ZHP w USA

O. hm. Bartłomiej P. Marciniak paulin. Amerykańska Częstochowa. Doylestown PA