Obchody 50-cio Lecia Camp "Norwid"

posted Aug 11, 2018, 12:59 PM by Robert Niespor   [ updated Aug 17, 2018, 3:21 PM ]

Czuwaj,

Poniżej są informacje dotyczące obchodów.

Z harcerskim pozdrowieniem,

Robert Niespor, pwd.
Referent Administracyjno-organizacyjny
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.Drogie Druhny i Druhowie,

Chorągiew otrzymała zaproszenie od KPH Chicago i Addison z okazji obchodów 50cia lecia terenu harcerskiego Camp Norwid. Osoby zainteresowane proszę zapoznać się załączonymi ulotkami.

Czuwaj,

Marcin Czabański, hm
Komendant Chorągwi

50-cio LeciaŻyczenia z Akcji Letniej 21MDH

posted Aug 11, 2018, 12:52 PM by Robert Niespor

Czuwaj,

Przekazuje życzenia od komendanta obozu 21 MDH 100 Lecie Odzyskania Niepodległości.

Z harcerskim pozdrowieniem,

Robert Niespor, pwd.
Referent Administracyjno-organizacyjny
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.


Czuwaj!

Wysyłam pozdrowienia z Obozu 21MDH "100 Lecie Odzyskania Niepodległości." Podczas obozu harcerze konkurowali zastępami w biegach technicznych, grach terenowych i różnych innych konkursach. Jutro [7 sierpnia] już nasz ostatni dzień i harcerze napewno nie mogą się doczekać do następnego roku. 

H.O. Joshua Makowski
Komendant Obozu 21MDH  "100 Lecie Odzyskania Niepodległości"


Konferencja instruktorska metodyczno-programowa 30 czerwca do 7 lipca 2018

posted May 18, 2018, 1:52 PM by Robert Niespor   [ updated May 18, 2018, 1:53 PM ]

Czuwaj,

Przekazuje informacje odnośnie najbliższej konferencji umieszczone w rozkazie Komendanta Chorągwi L5/18.
 • Termin i miejsce
  • 30 czerwca do 7 lipca br. (w tym samym czasie co kursy PWD, PHM i HM).
  • Hartland Christian Camp, Badger, Kalifornia.
 • Koszt
  • Cały tydzień $525 (subwencja $225 z Chorągwi dla zarejestrowanych w terminie: koszt $300).
  • Jeśli ktoś nie może być przez cały czas, koszt za dzień z 4 posiłkami i noclegiem wynosi:
   • Dorm Cabin: $103 (subwencja $23 z Chorągwi dla zarejestrowanych w terminie: koszt $80).
 • Rejestracja
  • Udział w konferencji instruktorskiej proszę przesyłać przez email do sekretarza Chorągwi dh. Roberta Niespor robert.niespor@zhp.org.
 • Program
  • Umundurowanie, cel jest jak najbardziej ujednolicić.
  • Jak przyciągnąć starszą młodzież aby byli instruktorami, sprawa wędrowników.
   • kontynuacja dyskusji z tegorocznej Adastry.
  • Programy dla instruktorów, dalsze szkolenie, spotkania, wycieczki.
  • Technologia dla instruktorów i młodzieży, mobilne aplikacje.
  • Współpraca w Chorągwi i wymiana wiadomości.
Z harcerskim pozdrowieniem,

Robert Niespor, pwd.
Referent Administracyjno-organizacyjny
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.Życzenia oraz List Kapelana Okręgu i Chorągwi Harcerzy na Wielkanoc 2018 r.

posted Mar 31, 2018, 2:29 PM by Robert Niespor   [ updated Mar 31, 2018, 2:30 PM ]

„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Pan okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.” /sł. piosenki/

ŻYCZENIA I LIST KAPELANA ZHP. WIELKANOC 2018 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Droga Rodzino Harcerska ! Czuwaj!

Droga rodzino Harcerska. Czuwajcie to słowa, które prowadziły nas od początku stworzenia świata i nieustannie wyznaczają nam cel wędrówki naszego życia, aż po krańce naszych ziemskich dni.

Dziś, kiedy pochylamy się nad pustym grobem Zmartwychwstałego Pana Jezusa , trzeba nam podjąć refleksje nad ideałem naszego czuwania i bycia w Rodzinie harcerskiej. „Harcerskie pozdrowienie Czuwaj pochodzi z czasów rycerskich, kiedy podczas nocnej służby strażnicy na murach miejskich nawoływali się w ten sposób. Dziś przypomina, że harcerze zawsze powinni być gotowi do działania, pracy dla innych i nad sobą. W 1910 roku, w 500-lecie bitwy grunwaldzkiej, zawołanie "Czuwaj" było hasłem zlotu organizacji "Sokół", a do harcerstwa wprowadziła je w 1912 roku Olga Drahonowska. Używały go najpierw dziewczęta z III Lwowskiej Żeńskiej Drużyny Skautek im. Emilii Plater, której była drużynową. Pozdrowienie "Czuwaj" wymieniają harcerze na powitanie i pożegnanie. A  Ja jak przyjmuje to słowo do swojego życia?

„Senat postanowił ustanowić rok 2018 rokiem harcerstwa. To dla nas naprawdę wielkie wyróżnienie. Nadchodzący rok to dwie bardzo ważne rocznice – 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W podjętej  uchwale Senat wyraził uznanie dla działalności polskiego harcerstwa W dokumencie podkreślono też rolę wielu pokoleń harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym.  "Służba harcerek i harcerzy w kraju i poza jego granicami na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach”.

„Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży. Dnia 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz powołujący komendę i pierwsze drużyny skautowe. Od tego czasu możemy mówić, że harcerstwo to „skauting plus niepodległość”/cytat z Ustawy senatu/

W setną rocznice Niepodległości warto przypomnieć sobie nasze przyrzeczenie harcerskie: „Mam szczerą wolę, całym swoim życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.”

MAM SZCZERĄ WOLĘ, to znaczy dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez żadnego przymusu, CAŁYM ŻYCIEM, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwości PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU, który stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, życie prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara, nadzieja. Ideały te łączą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, narodowości, wyznania, wywodzą się z norm moralnych opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrześcijaństwa. Wyznawany przeze mnie system wartości kształtuję samodzielnie podążając w kierunku wskazanym przez Prawo Harcerskie.

Pragnę służyć POLSCE, ojczyźnie moich przodków, o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom. Stale poszerzam świat mych myśli i uczuć, wierny zasadzie, że więcej wiedzieć, to głębiej pokochać. Szanuję prawa innych państw i narodów.

Chcę NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia, pocieszenia.

Mam BYĆ POSŁUSZNYM PRAWU HARCERSKIEMU, chcę, by Ono było zawsze wskazówką mego postępowania, by ono decydowało zawsze o zgodności moich myśli, słów i uczynków.

Moje Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawo Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, "wędrówką ku szczęściu". Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym sumieniem.” /Rozwinięcie treści przyrzeczenia autorstwa hm. Stefana Mirowskiego/.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania Pańskiego, pragniemy jako Ojcowie i Bracia Paulini stróze tego miejsca  złożyć Wam Droga Rodzino Harcerska serdeczne życzenia. Aby były to spokojne i rodzinne święta z Bogiem w sercu. Żebyście przez ten czas odpoczynku i refleksji nabrali sił na podejmowanie dalszych wyzwań, jakie stawia przed nami życie i harcerska droga. Oby te święta Wielkanocne były dla Was czasem pełnym radości, miłości i nadziei na lepsze jutro! Niech biją wszystkie dzwony CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY JEST ALLELUJA!  W tradycji wielkanocnej dzielę się z Wami tymi życzeniami z całą kadrą Instruktorską, harcerzami i harcerkami ,wędrownikami i  kapelanami, przyjaciółmi i naszymi Rodzinami KPH oraz najmłodszymi zuchami i skrzatami. Życząc Smacznego wielkanocnego jajka i udanego śmingusa - dyngusa!

Wraz z Ojcami i braćmi Paulinami z serca Wam wszystkim błogosławię pamiętając w modlitwie Mszy świętej Rezurekcyjne Wielkanocnej w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie. Doylestown PA. Zapraszając do Duchowej Stolicy Polonii w Roku dziękczynienia za 100 Lecie Niepodległości naszej Ojczyzny Polski oraz roku Harcerstwa i zjazd. Królowo Polski i Polonii módl się za nami. Bł.hm.Stefanie W.Frelichowski módl sie za nami.

Z Wielkanocnym Czuwaj! Alleluja!

O. Hm Bartłomiej M. paulin, kapelan Okręgu i Chorągwi ZHP w USA.

Wielkanoc 1 kwietnia 2018. Doylestown PA.USA. Szczęść Boże!

Ps.Oczekujemy na przyjazd uczestników Adastry do Duchowej Stolicy Polonii.Życzenia na Dzień Myśli Braterskiej 2018

posted Feb 22, 2018, 8:54 PM by Robert Niespor
W załącznikach życzenia na Dzień Myśli Braterskiej 2018.

Z harcerskim pozdrowieniem,

Referent Administracyjno-organizacyjny
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.

Kursy HM, PHM, PWD 2018

posted Jan 21, 2018, 9:14 PM by Robert Niespor   [ updated Mar 31, 2018, 2:40 PM ]


Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych organizuje Światowy Kurs-Obóz Harcmistrzowski i Chorągwiany Kurs-Obóz Podharcmistrzowski "Stu Lecia". W tym samym czasie odbędzie się kurs przewodników.

Teren:
Hartland Christian Camp
57611 Eshom Valley
Badger, CA 93603

Termin:
 • Kurs PWD oraz Kurs-Obóz HM i kurs PHM "Stu Lecia"
  • 30 czerwca do 7 lipca 2018 roku

Zarazem będzie akcja letnia hufca „Kraków” i hufca żeńskiego, uczestnicy, kadra może przyjechać z rodziną a dzieci mogą brać udział w akcji letniej hufca. O więcej szczegółów proszę kontaktować się z hufcowym hm Patrykiem Grobelnym.

Rejestrację na kursy proszę dokonywać przez internet: kurs.zhp.org.

Teren "Hartland"TerenADASTRA XXIV

posted Jan 21, 2018, 4:55 PM by Robert Niespor   [ updated Jan 27, 2018, 2:24 PM ]
Organizacja harcerek zaprosiła nas na Adastrę. Zapraszam wszystkich to wzięcie udziału w tej konferencji. Nasza Chorągiew bierze czynny udział w przygotowywaniu tej konferencji.


TERMIN:
od piątku 20 do niedzieli 22 kwietnia 2018 roku. Rozpoczęcie konferencji o 17:00 w piątek 20 kwietnia.

MIEJSCE: 
Amerykańska Częstochowa (National Shrine of Our Lady of Częstochowa), 654 Ferry Road, Doylestown, Pennsylvania 18901.     

KOSZT UDZIAŁU: 
$150, które uwzględnia dwa noclegi, posiłki od piątku wieczorem do niedzieli popołudniu (obiad), udział w konferencji. 

W załączniku są dalsze informacje odnośnie Adastry, konferencji instruktorskiej.  Proszę zapoznać się z nimi i w miarę możliwości wziąść udział.  Rejestrację można dokonać przez Internet, adastra.zhp.org.

Czuwaj,
Marcin Czabański, hm
Komendant Chorągwi

2018 Rokiem Harcerstwa

posted Jan 8, 2018, 7:59 PM by Robert Niespor   [ updated Jan 10, 2018, 8:03 PM by Marcin Czabański, hm ]

20 grudnia zeszłego roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa.   W tym roku, 2018, obchodzili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i rząd polski docenia wieloletni wkład harcerstwa.  To idzie w parze z programem okolicznościowym który Naczelnictwo ZHP wprowadza z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski.  Proszę zapoznać się z tymi dokumentami, dostosować do programów tak abyście Wy i nasza młodzież rozumiała wkład harcerstwa w te czyny.


Czuwaj,
Marcin Czabański, hm
Komendant Chorągwi

Życzenia Świąteczne od Naczelnictwa

posted Dec 23, 2017, 5:16 AM by Marcin Czabański, hm

W imieniu Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego składamy wszystkim zuchom, skrzatom, harcerkom, harcerzom, braci wędrowniczej i gronu instruktorskiemu serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i w Nowym Roku 2018.

Niech setna rocznica odzyskania niepodległości Polski i przykład tych, którzy wolną Ojczyznę wywalczyli i budowali połączy wszystkich rodaków w Kraju i na obczyźnie ww pracy dla jej pomyślności i wspólnego dobra!
Czuwaj!

hm Robert Rospędzihowski
Przewodniczący

hm Anna Świdlicka
Sekretarz Generalny

Życzenia Świąteczne od Kapelana Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych

posted Dec 23, 2017, 5:03 AM by Marcin Czabański, hm

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania." Łk. 2, 14

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Boże Narodzenie 2017 i Nowy Rok 2018.  "W Tobie jest światło. Każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie. Ono ... zwycięża. Każdy zuch, harcerz, instruktor może stać się człowiekiem niosącym światło czyli niosącym Jezusa w świat."/temat programu
światła Betlejemskiego/.  


Droga Rodzino Harcerska: Starszyzno, kapelani, kadro instruktorska, harcerze i harcerski, wędrowniczki i wędrownicy, zuchy chłopcy i dziewczęta, skrzaty, kochani rodzice oraz przyjaciele harcerstwa ... "Na święta bożego Narodzenia na wigilię i na rok nowy" życzę Wam Wszystkim prawdziwego Braterstwa, Przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi Przyjaciółmi.

"W Tobie jest światło" to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku po raz trzydziesty harcerze i harcerki będą strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Mędrzec kiedyś powiedział: "Wiara jest światłem, które zapala się od światła." My harcerki i harcerze powinnyśmy mieć za zadanie natchnąć wiarą innych, nieśmy świetliste promienne Światełka Betlejemskiego wszystkim dookoła.

Ponad sto lat temu Lord Baden Powell, założyciel skautingu przekazał członkom organizacji skautowych: "Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście." Starając się być coraz lepszym, korzystajmy z światła pokoju. Bądźmy tymi, w których to światło świeci mocno abyśmy mogli go przekazywać innym. Świećmy dobrym przykładem zawsze i wszędzie.

Życzę Wam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. "Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni niczego nie wymagają"./św. Jan Paweł II/

Życzę Wam byście umieli nieść swój płomień braterstwa, na nadchodzący rok l00 - lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę Ojczyznę naszą i wielu pokoleń Polaków, aby nowy 2018 rok był pełen dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen trzasku harcerskich ognisk, zapachu sosnowych lasów i niezapomnianych przygód na harcerskim szlaku.

Na czas radowania się prawdziwym szczęściem z przyjścia Syna Bożego na świat, życzę całej Rodzinie harcerskiej błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2018 oraz pokoju i radości, aby nasza codzienność odsłania Boga i Jego Miłość. A w okresie świątecznym, służmy bliźnim przekazując płomień z Betlejem, który jest symbolem Nowo Narodzonego Jezusa, który jest znakiem pokoju dla współczesnego świata.

Dzieląc się z Całą Rodziną ZHP opłatkiem wigilijnym oraz śpiewając kolędy "podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą" .. Na ten czas świętowania życzę: zdrowia, pogody ducha, dobrego harcowania, aby Jezus Chrystus nowo narodzony wraz ze swoimi Rodzicami św. Maryją i św. Józefem zawsze był obecny w naszych Rodzinach, środowiskach gdziekolwiek jesteśmy posłani, bądźmy Iskierkami- Iskrami Pokoju tego sobie i Wam życzy wasz kapelan z Amerykańskiej Częstochowy -Duchowej Stolicy Polonii. Moi Drodzy za Naszą Rodzinę podczas Pasterki i Mszy noworocznej Ofiaruję Intencję Modlitewną Mszy świętej za całą Naszą Rodzinę ZHP. Zapraszam na nasz coroczny opłatek harcerski w sanktuarium 1 stycznia 2018. /Msza święta 12:30/ Bł. Stefanie W. Frelichowski patronie Rodziny harcerskiej - módl się za nami. Matko Boża Częstochowska módl się za Nami!

Pozdrowienia od Ojców i Braci Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy. O. Hm. Bartłomiej P. Marciniak paulin. Kapelan Chorągwi. ZHP w USA. Doylestown PA. Do siego roku 2018

1-10 of 59